Truet med at politiadvokatens datter ikke skulle «gå noen grei jul i møte»