Arbeiderpartiet tar velgere fra Høyre og Frp

foto