Fant 13 lovbrudd: Dalen Hotel politianmeldt av Arbeidstilsynet