Storaksjon mot landbruket: Sesongarbeidere bor i konteinere hos politianmeldt bonde