Høyre og posisjonen går i forhandlinger om budsjett