Lege ved Sørlandet sykehus opererte pasienter i elleve år uten å være spesialist

foto