E18: Vurderer å dele Arendal-Grimstad inn i flere entrepriser