Stortinget overkjører regjeringen: Sier nei til nasjonal skjenkestopp

foto