Kommunen har bosatt flest ukrainske flyktninger i landet

foto