Gutt havnet på sykehus etter feilmerking av vare hos bakeri i Kristiansand