Hovedåren er stengt. Vogntog kjørte seg fast på omkjøringsvei