Lekkasjer fra forslaget til statsbudsjett 2022

foto