Sterke reaksjoner på Ropstad-utspill om menneskesyn

foto