Drama for Havnaa – måtte kaste buksa og tømme tanken