42 personer anmeldt etter å ha deltatt på ulovlige fester