Leder: Befinner Høyre i Kristiansand og Høyre i Arendal seg på hver sin planet?