Dette har ikke politiet tid til å etterforske: Innbrudd, narkotikaforbrytelser og slåssing på byen