Påtalemyndigheten vil ha forlengelse av Viggo Kristiansens forvaringsdom