Aas står selv bak frysing av eiendomsverdiene

foto