Dropper flytting av ny E18 etter kraftige protester

foto