Har privat bryggeanlegg fra kommunal Hove-grunn

foto