Medinvestor og kjøpere trakk seg fra kjempeprosjektet

foto