E18-utgravinger har gitt viktig kunnskap om steinalderen øst i Agder

foto