Hun fikk pris i fjor, men vegrer seg for å delta på kvinnedagen i år

foto