Debatt: Det er ingen mening i at kun sjåføren bøtelegges eller fengsles