To varslere hardt ut mot jussnettverket: – Feil, lovstridig og manipulerende. Rådmann: – Oppkonstruert