Tatt i automatisk trafikkontroll – Avslørt av «særegen skjeggvekst»

foto