Tyske sandaler verdsettes til nesten 100 milliarder