Starter demenskor i Froland: – Mestrings­følelse og samhold er viktig

foto