Når prisen når 2,22 kr/kWh klokken 17 tirsdag ettermiddag i Sør-Norge, er prisen samtidig den høyeste for hele Nord-Europa i to timer.

Dette er spotprisen før eventuell strømstøtte, nettleie og avgifter. Det vil si at forbrukerne slipper unna med drøyt 85 øre/kWh for den dyreste timen (før avgifter og nettleie), skriver Europower.

– Svært kaldt vintervær samtidig i nordiske land og på Kontinentet. Det er sprengkulde stort sett i hele landet. I Tyskland er det også kaldt, nesten 5 grader under normale temperaturer for årstiden. Dette gjør at kraftforbruket går høyt i begge systemene. Dette er den viktigste årsaken til høy pris, sier Olav Johan Botnen, kraftmarkedsekspert i Volt Power Analytics.

Han legger til at det er mindre fornybar produksjon tilgjengelig fra vindkraft og solkraft enn normalt i begge områdene og at det i Sverige er et kjernekraftverk på vei opp fra en stopp gjennom helgen, men den når ikke full produksjon før onsda.

– I den aktuelle situasjonen er man prisgitt dyr gasskraft som det kraftslaget som setter spotprisene både i Norden og på Kontinentet.

Ni måneder siden sist

Det er i middagstiden tirsdag at prisene i Sør-Norge er høyest og man må tilbake til 8.mars for å finne en høyere døgnpris i Norge.

I Sør-Norge blir prisen i snitt 1,42 kr/kWh. Det vil si 2,22 kr/kWh som den høyeste timeprisen og 81 øre/kWh som den dårligst betalte timen natt til tirsdag, skriver Europower.

Billigst i Europa

I Nord-Norge blir strømprisene Europas laveste tirsdag, sammen med de to nordligste svenske prisområdene. Laveste timepris er som i Trondheim på 24 øre/kWh natt til tirsdag. Dyreste pris blir 38 øre/kWh klokken 09.00.

– I Nord-Norge har man et stort kraftoverskudd etter en kraftig vindkraftutbygging i nabostrøkene i Nord-Sverige over de siste 5-7 år. Også Nord-Norge har et internt kraftoverskudd, også der etter vindkraftutbygging. Nordområdene har begrenset med kraftlinjer sørover, derfor ender kraftprisen vesentlig lavere der enn i sør, sier Botnen.

– For 1. kvartal neste år (januar-mars) ventet kraftmarkedet i går en pris for Sør-Norge på 115-120 øre/kWh. Været vil til en viss grad styre kraftprisen videre frem. Med veldig kaldt vær både her og i Europa kan kraftprisen stige videre, men mest sannsynlig vil været skifte flere ganger på veien gjennom vinteren. Mildere vær gir vesentlig lavere strømpris, særlig hvis det kommer mye vind og nedbør samtidig, avslutter kraftmarkedseksperten.