Frykter masseoppsigelser på norske offshorerigger

foto