Utga seg for å være enslig mor - svindlet til seg 800.000 kroner i trygd