Med denne ambisiøse «Flyveplassen» skulle Arendal danke ut Kristiansand

foto