Fikk nei til boligblokker som kan stoppe «klasseskille» på Hisøy

foto