Har underskrevet opprop mot ufrivillig deltid

foto