Alle Norwegian-pilotene kan bli tatt ut i streik

foto