LO: KrFs veivalg flytter norsk politikk lenger til høyre