Fraværsgrensa gir færre gutter karakterer på videregående skole

foto