Dette firmaet får jobben med å bygge ny Varoddbru – til 542 millioner

foto