Kjørte av veien, pløyde seg gjennom trær og landet på et jorde