Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer det som sannsynlig at Norge får en bølge av covid-19, og at den ser ut til å begynne nå. Foreløpig dominerer omikron BA. 5-varianten, men flere andre omikronvarianter som omgår immuniteten bedre, er på frammarsj.

Instituttet venter også epidemier av influensa, RSV-infeksjon og kanskje også kikhoste. Disse utbruddene kan bli større enn nordmenn er vant til fra før pandemien.

Dersom flere epidemier eller bølger kommer samtidig, kan belastningen bli betydelig. Dersom de kommer etter hverandre, kan belastningen bli langvarig, skriver FHI.

De skriver også dette om situasjonen nå:

* Det er fortsatt svært lav influensaaktivitet og ingen sikre tegn på at vinterens influensaepidemien er ved starten.

* Det er lite smitte med RS-virus nå, men en liten økning. Det er usikkert om dette er starten på vinterens RSV-infeksjonsepidemi.

* Det er svært få påviste tilfeller av kikhoste.