EU anslår at utfasingen vil forhindre at nærmere 2.000 kilo kvikksølv kommer ut på det europeiske markedet hvert år, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Kvikksølv er svært helse- og miljøskadelig og har lenge vært forbudt i en rekke elektriske og elektroniske produkter.

– Det er en veldig god nyhet for helse og miljø at lysrørene med kvikksølv forsvinner fra markedet, og etter hvert fra boliger, arbeidsplasser og andre bygg. Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene vi kjenner til, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet.

Etter 23. februar og 23. august blir det forbudt å sette nye lysrør av typene som skal fases ut på markedet i EU/EØS-landene.

Forhandlere kan selge ut sine lagre, men kan ikke kjøpe inn nye. Det er heller ikke nødvendig å skifte ut lysrør man allerede har.