Skal ha slått, sparket og skjelt ut politikvinne

foto