Utenlandsk mann døde etter isbjørnangrep på Svalbard

foto