Kommuneoverlegene oppklarer karantenereglene

foto