Flere firmaer i politiets søkelys etter beslag av 140 kilo sprengstoff

foto