Foresatte invitert til dugnad som kompensasjon for koronafri før jul