Har slått ned flammene etter brann i terrenget

foto