Gjelsvik nekter å bøye av i Kristiansand-striden tross refs fra storbyledere

foto