FHI: Sommerens koronabølge kan være nær toppen

foto